Za zajęcie X miejsca wśród eksporterów produktów mleczarskich w 2006 r.

Puchar Prezesa ARR dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce za zajęcie X miejsca wśród eksporterów produktów mleczarskich w 2006 r. MLEKO –EXPO 2007.