Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce informuje iż w związku z podjętą przez Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce uchwałą nr … Continue reading „Talony świąteczne dla emerytów i rencistów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce”

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce informuje iż w związku z podjętą przez Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce uchwałą nr 17/2023 z dnia 25.10.2023r. wydawane będą talony z ZFŚS dla emerytów i rencistów zatrudnionych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce.

• Talony wydawane będą w okresie od 20.11.2023r. do 29.12.2023r. do rąk własnych osób uprawnionych w biurze Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Warszawskiej 108, 17-200 Hajnówka.

• Dla każdego emeryta i rencisty OSM Hajnówka wydawane będą trzy talony o wartości ustalonej w Preliminarzu przychodów i rozchodów z ZFŚS na 2023r., zależnych od średniego dochodu brutto przypadającego na jednego członka rodziny w okresie od dnia 20.11.2023r. do dnia 29.12.2023r.

• Talony realizowane będą w sklepie firmowym OSM w Hajnówce  przy ul. S. Batorego 1, 17-200 Hajnówka.

• Talony nie mogą być wymieniane na gotówkę.

• Talony muszą być zrealizowane w całości tj. w nominale podanym na talonie, bez możliwości wydawania reszty.

UCHWAŁA nr 17 2023