Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Administratorem niniejszej strony internetowej jest

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Hajnówce (kod pocztowy 17-200), przy ulicy Warszawskiej 108, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000127967, NIP 5430200253, REGON 000437091

Zwana dalej zamiennie: Administratorem/Spółdzielnią.

 

PRZEKAZANIE DANYCH, JAKO ELEMENT NIEZBĘDNY DO PEŁNEGO KORZYSTANIA ZE STRONY

Korzystanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności strony internetowej  osmhajnowska.pl wiąże się z przekazaniem Administratorowi strony niektórych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy zakres  zautomatyzowanych funkcji ich przekazywania, zasady przetwarzania danych oraz opcje, z których macie Państwo prawo skorzystać, jako świadomi użytkownicy serwisu.

 

 

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE I ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, które zajmują się opieką techniczną i właściwym funkcjonowaniem serwisu. Bez ich pomocy, nie byłoby możliwe funkcjonowanie strony i przekazywanie Państwu zawartych na niej informacji. Wspomnianymi podmiotami są:

  1. SemSide Paweł Siergiejuk – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

Z szacunku do Państwa i dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa ochrony danych, dbamy o to, by podmioty, którym powierzamy dane osobowe gwarantowały stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.  W tym celu, współpracujemy jedynie z podmiotami podpisującymi umowy powierzenia i podpowierzenia, wykazującymi się stałą analizą zabezpieczeń oraz starannością przy wykonywaniu prowadzonej działalności.

Z pełna odpowiedzialnością informujemy, że nie udostępniamy Państwa danych innym osobom trzecim, bez otrzymania ku temu wyraźnej zgody.

 

KONTAKT

Zależy nam na stałym podwyższaniu standardu usług i sprzedawanych przez nas towarów. Jednym z elementów realizacji tego założenia jest nasza otwartość do kontaktu z Państwem.  Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie z Państwa strony.

Pragniemy przy tym zauważyć, iż zainicjowany przez Państwa kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wiąże się z przekazaniem Spółdzielni niektórych danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że w celu realizacji tego kontaktu jest dobrowolne, ale i niezbędne przekazanie Spółdzielni Państwa adresu e-mail. Udostępnienie innych danych osobowych jest w pełni dobrowolne i nie jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi zwrotnej. Pozostawiamy do Państwa niezależnej decyzji, jakie przekażecie nam Państwo inne dane (np. imię, nazwisko, pseudonim, numer telefonu), a prawo do ich przetwarzania wynikać będzie od Państwa zgody mającej podstawę w zainicjowaniu pierwszego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Informujemy, że dane przekazane Spółdzielni podczas kontaktu mailowego będą przetrzymywane do momentu trwania wzajemnej korespondencji. Spółdzielnia, zastrzega sobie przy tym prawo przetrzymywania danych dłużej, powołując się na w pełni uzasadniony interes Administratora, np. w celach windykacji, podatkowych, prawno-sądowych.

 

COOKIES

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane przez urządzenia końcowe (komputery, laptopy, smartfony), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne.

Zadaniem „ciasteczek” jest wspomaganie poprawnego funkcjonowania technicznych opcji oferowanych  usług internetowych.  Oznajmiamy, że wyłączając, bądź ograniczając ich funkcjonalność możecie Państwo ograniczyć komfort korzystania z oferowanej przez Spółdzielnię strony www.

Informacja pojawiająca się na Państwa ekranie podczas pierwszej wizyty na stronie Spółdzielni zawierała szczegóły dotyczące możliwości wyboru stosowania plików cookies. Jeśli chcą Państwo do niej powrócić i skorzystać z oferowanej przez Administratora opcji zarządzania plikami cookies, prosimy wejść pod ten link.

Jest on aktywny przez cały czas i pozwala na korzystanie ze zmian ustawień plików cookies w każdej chwili. W tym samym celu, mogą Państwo również skorzystać ze szczegółowych opcji zainstalowanej przez Państwa przeglądarki.

  1. Google Analytics

Spółdzielnia stawia na wysoką jakość zarówno towarów, jak i niniejszej strony internetowej. Zależy nam na tym, by portal www.osmhajnowka.pl był jak najbardziej czytelny i przydatny Użytkownikom. W tym celu, stale go optymalizujemy i dostosowujemy do Państwa potrzeb. Narzędziem, które nam na to pozwala jest Google Analytics – usługa pozwalająca na skorzystanie ze statystyk oraz analiz serwisów internetowych. Wykorzystane za jego pośrednictwem dane przetwarzamy powołując się na prawnie uzasadniony interes Administratora.

Informujemy, iż dostawcą narzędzia jest Google Analytics przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Szczegóły dotyczące funkcjonowania tego systemu znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  1. Logi serwera

Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej strony internetowej wiąże się z automatycznym przesyłaniem tzw. logów do serwera, na którym portal został osadzony. Logi stanowią wykaz Państwa aktywności – pokazują czas korzystania z serwisu przez Użytkownika, jego IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego. Te dane są jedynie danymi technicznym służącymi do administrowania stroną i nie identyfikują bezpośrednio konkretnej osoby.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Zapewniamy Państwu:

  • dostęp do Państwa danych osobowych,
  • możliwość sprostowania, poprawienia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych i bycia zapomnianym,
  • prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia sprzeciwu dotyczącego zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Stale dbamy o bezpieczeństwo ochrony danych osobowych, poszerzamy opcjonalność i zabezpieczenia w tym zakresie. Przeprowadzamy okresowe audyty i prowadzimy stały monitoring naszych usług. Zależy nam na pozytywnym odbiorze Spółdzielni, co motywuje nas to zgodnego z prawem działania, także w zakresie ochrony Państwa danych osobowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, czy wątpliwości związanych ze stosowaną przez Spółdzielnię ochroną danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:

Tel.: (+48 85) 682 95 40

oraz adresem e-mail: sekretariat@osmhajnowka.pl

Z wyrazami szacunku,

Zarząd OSM w Hajnówce