Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce usytuowana jest na obrzeżu Puszczy Białowieskiej, która zajmuje 1/3 powierzchni powiatu hajnowskiego. Po uwzględnieniu innych drzewostanów, jego lesistość dochodzi do 50% całego obszaru. Brak szkodliwego dla środowiska przemysłu oraz swoisty mikroklimat powodują, iż wyroby spółdzielni są wyjątkowo dobre. Surowiec skupowany od rolników - producentów mleka - pochodzi od krów karmionych tradycyjnie, dzięki czemu posiada naturalny smak i zapach.

OSM w Hajnówce jest zakładem o prawie 50-letniej tradycji. Ponad 200 osobowa załoga naszej spółdzielni mająca do dyspozycji nowoczesne linie technologiczno-produkcyjne, dokłada wszelkich starań, aby wyroby były zawsze najlepszej jakości. Różnorodny asortyment produktów wytwarzany jest w nowoczesnych obiektach produkcyjnych. Zakład przeszedł gruntowną modernizację pod kątem dostosowania do wymogów sanitarnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Podstawowym celem Spółdzielni jest produkcja najbardziej wartościowych wyrobów i codzienne wychodzenie naprzeciw potrzebom wszystkich polskich rodzin, aby każdy konsument był absolutnie przekonany o słuszności swego wyboru i zawsze chętnie sięgał po nasze wyroby mleczarskie.

Działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce jest i będzie orientowana na osiągnięcie zadowolenia Klientów z całkowitym poszanowaniem ochrony środowiska i pełną aprobatą władz oraz społeczności lokalnej. Respektując powyższe zasady OSM dostarcza tylko takie wyroby, które są bezpieczne pod względem zdrowotnym, spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów oraz są przyjazne dla środowiska.

Cały swój wysiłek firma poświęca stałej poprawie jakości produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach firmy, czego dowodem jest wdrożony i sprawnie funkcjonujący System HACCP.

Dzięki właściwie prowadzonej polityce i odpowiedniemu, nowoczesnemu zarządzaniu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce stała się znaną firmą na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  w Hajnówce na eksport trafia rokrocznie  ponad 15% ogólnej sprzedaży Spółdzielni. Głównymi odbiorcami  naszych  produktów oraz surowca są: Białoruś, Bułgaria, Azerbejdżan, Czechy, Niemcy, Słowacja, Kanada, Węgry, Włochy. Nasi odbiorcy są zainteresowani handlem serami, odtłuszczonym mlekiem w proszku, śmietaną przerzutową oraz masłem.

Z uwagi na uwarunkowania polityczne szczególnie na rynku wschodnim  i  embargo wprowadzone przez Rosję w 2014r Spółdzielnia odnotowała znaczny spadek w exporcie  sera długodojrzewającego carskiego, który sprzedawany był do Rosji i Ukrainy. Strategia, którą staramy się realizować to budowa silnego wizerunku firmy i wzrost lojalności dotychczasowych klientów oraz przyciągnięcie nowego grona nabywców.

Podstawowymi wartościami uznanymi przez OSM w Hajnówce jest:

  • poszanowanie zdrowia Klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości zdrowotnej wyrobów;
  • wzbogacanie asortymentu o nowatorskie produkty zgodnie z potrzebami naszych klientów;
  • partnerska współpraca z dostawcami;
  • racjonalność w wykorzystaniu surowców i zasobów;
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko;
  • ciągłe szkolenie i uzupełnianie kompetencji personelu na wszystkich poziomach zarządzania;
  • konkurencyjność w produkcji i sprzedaży wyrobów mleczarskich w kraju i za granicą.