Polityka jakości i cele Spółdzielni

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce cały swój wysiłek poświęca stałej poprawie jakości produkowanych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego oraz legalności, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach firmy.

Pracownicy Spółdzielni znają politykę jakości firmy, są przeszkoleni w zakresie HACCP i higieny oraz są włączeni we wszelkie działania związane z wdrażaniem, doskonaleniem i utrzymaniem Systemu HACCP.

Dbałość o jakość surowca była zawsze dla nas sprawą najwyższej wagi. Nasze mleko odbierane jest z zachowaniem wysokich wymogów sanitarnych. Ciągle udoskonalamy współpracę z producentami surowca poprzez oddziaływanie na poprawę jakości odbieranego z gospodarstwa mleka.

Działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce jest i będzie ukierunkowana na osiągnięcie zadowolenia Klientów Nasza produkcja nie ma ujemnego wpływu na środowisko. OSM dostarcza tylko takie wyroby, które są bezpieczne pod względem zdrowotnym, spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów oraz są przyjazne dla środowiska.

Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości naszych produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań. W produkcji nie stosujemy substancji genetycznie modyfikowanych (GMO).

Dla realizacji tego celu opracowano i wdrożono system jakości oparty na analizie zagrożeń i Krytycznych Punktach Kontroli (CCP). Deklarujemy, że opracowany system jest zgodny z zasadami określonymi w Codex Alimentarius z 1993 roku, co udokumentowano w Księdze Głównej Systemu HACCP.

Każdy pracownik OSM Hajnówka począwszy od najwyższego Kierownictwa zna, rozumie i aktywnie uczestniczy w realizacji polityki i celów spółdzielni.

Wiera Pawluczuk

Prezes Zarządu
OSM Hajnówka


Certyfikaty