Polityka jakości i cele Spółdzielni

POLITYKA JAKOŚCI I CELE SPÓŁDZIELNI

    Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce jest Spółdzielnią o wieloletniej tradycji, której głównym celem jest produkcja i sprzedaż polskich, bezpiecznych oraz autentycznych produktów mleczarskich o wysokiej jakości, spełniających wymagania przepisów prawa
i oczekiwania Klientów, uzyskiwanie wyników finansowych gwarantujących ciągły rozwój Spółdzielni i zadowolenie jej członków, wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju oraz doskonalenie kultury bezpieczeństwa żywności i jakości.

    Dbałość o jakość surowca jest zawsze dla Spółdzielni sprawą najwyższej wagi. Nasze mleko odbierane jest z zachowaniem wysokich wymogów sanitarnych. Codzienna współpraca z producentami surowca wpływa na utrzymanie wysokiej i powtarzalnej jakości odbieranego z gospodarstwa mleka i tym samym produktów.

    Działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce jest ukierunkowana na  budowanie zaufania i zadowolenia klientów oraz właścicieli Spółdzielni poprzez poznawanie i spełnianie ich wymagań jak i oczekiwań w każdym aspekcie  funkcjonowania Spółdzielni.

    Dbałość o środowisko naturalne jest dla Spółdzielni jednym z ważnych elementów zarządzania firmą. Realizowane jest to m.in. poprzez efektywne wykorzystanie nośników energii, wprowadzanie energooszczędnych technologii oraz ciągłe dążenie do minimalizacji wpływu działalności Spółdzielni na środowisko.

    W dążeniu do utrzymania jak najwyższej jakości naszych produktów służy nam opracowany i wdrożony System HACCP, dzięki któremu poprzez zarządzanie ryzykiem, przeprowadzaniem analiz zagrożeń, identyfikacji i monitorowaniu Krytycznych Punków Kontroli oraz spełnieniu wymogów przepisów prawa eliminujemy potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne.

    W ramach ciągłego doskonalenia systemów jakości oraz zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości naszych produktów wdrożona została Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności BRC.

    Realizacja Polityki Bezpieczeństwa i Jakości oraz funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności są nadzorowane poprzez systematyczne przeglądy procesów produkcyjnych i funkcjonujących procedur jakościowych oraz ich doskonalenie uwzględniając postęp techniczny i technologiczny.

    Pracownicy Spółdzielni znają politykę jakości firmy, są przeszkoleni oraz włączeni we wszelkie działania związane doskonaleniem i utrzymaniem systemu HACCP i standardu BRC.

Zarząd OSM w Hajnówce


Certyfikaty