Powstające w Spółdzielni Mleczarskiej masło ekstra to jeden z najbardziej naturalnych produktów. Surowcem do produkcji masła extra jest śmietana otrzymywana z wyselekcjonowanego mleka. Mleko to pochodzi z gospodarstw leżących w otulinie Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, czyli w regionie odległym od dużych ośrodków przemysłowych. Masło produkowane przez hajnowską mleczarnię jest produktem naturalnym, którego wyrób prowadzony jest w sposób tradycyjny w masielnicach, nieprzerwanie od 1962 roku.
Masło jest produktem o niskim stopniu przetworzenia oraz wyjątkowej wartości odżywczej i aktywności biologicznej. W swoim składzie nie zawiera konserwantów ani żadnych innych substancji szkodliwych dla zdrowia. Zawiera komplet witamin rozpuszczalnych w tłuszczu niezbędnych dla rozwoju młodego organizmu.
Ponadto w maśle obecne są wszystkie składniki istotne dla funkcjonowania organizmu człowieka m.in. mózgu w ilościach i proporcjach zgodnych z rzeczywistym zapotrzebowaniem.