Prezes Zarządu OSM w Hajnówce wraz z wyróżnionym dostawcą Władysławem Andrzejukiem