W dniu 27.06.2019 r. odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, w którym wziął udział Prezes Zarządu … Continue reading „Zjazd Przedstawicieli Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce”

W dniu 27.06.2019 r. odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, w którym wziął udział Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.- Waldemar Broś i omówił aktualną sytuację na rynku mleka.

Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Kraśko. Poprowadził Sławomir Smolski tradycyjnie wybierany na przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni przedstawiła Prezes Zarządu Wiera Pawluczuk.

Po wystąpieniach gości oraz dyskusji, delegaci przegłosowali wszystkie uchwały. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie Zarządu za 2018r., przyjęto kierunki działania na 2019 r., udzielono absolutorium członkom Zarządu: Wierze Pawluczuk Prezes Zarządu oraz Patrykowi Duchna Zastępcy Prezesa Zarządu.

Po wypełnieniu przewidzianych prawem i statutem Spółdzielni formalności nastąpił szczególnie ważny moment Zebrania Przedstawicieli, czyli wyróżnienie najlepszych dostawców OSM w Hajnówce w rankingu ,,Najlepszych dostawców i hodowców mleka’’ Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce wg ilości i wydajności mleka od jednej krowy.