W dniu 29.06.2021 r. odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, w którym wziął udział Prezes Zarządu … Continue reading „Zjazd Przedstawicieli Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce”

W dniu 29.06.2021 r. odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, w którym wziął udział Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.- Waldemar Broś i omówił aktualną sytuację na rynku mleka.

Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Kraśko, następnie prowadził je Sławomir Smolski – tradycyjnie wybierany na przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu Patryk Duchna.

Po wystąpieniach gości oraz dyskusji, delegaci przegłosowali wszystkie uchwały. Jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie Zarządu za 2020r.  Przyjęto kierunki działania na 2021 r. oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu.