Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce ogłasza zapytania ofertowe.