Warszawa, Listopad 2015 rok

Uzyskanie przez tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca, Warszawa, Listopad 2015 rok