Za największy udział eksportu w sprzedaży w konkursie ,,Ambasador Biznesu – Podlasie 2010’’

Wyróżnienie Wojewody Podlaskiego za największy udział eksportu w sprzedaży w konkursie ,,Ambasador Biznesu- Podlasie 2010’’ –Białystok, listopad 2010.