Białystok, listopad 2010

Otrzymanie nominacji do tytułu ,,Ambasador Biznesu – Podlasie 2010’’, Białystok, listopad 2010.