Wiera Pawluczuk Prezes Spółdzielni została (jednym z sześciu w kraju) laureatem konkursu Wzorowy Przedsiębiorca RP 2008.

16 stycznia 2009r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Gala, podczas której laureaci ogólnopolskiego konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2008 zostali uhonorowani paradnymi szablami i okolicznościowymi dyplomami.

wzorowy-agroprzedsiebiorca-rp-2008-3

W ten sposób zostały docenione i nobilitowane zarówno ich osiągnięcia indywidualne, jak i gospodarcze firm i instytucji przez nich kierowanych.

Nagrody zwycięzcom wręczali Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak. W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego gratulacje oraz wyrazy uznania laureatom konkursu złożył Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca Prezydenta RP ds. Wsi i Rolnictwa.

wzorowy-agroprzedsiebiorca-rp-2008-2

Jest to wysokie wyróżnienie – powiedziała Pani Prezes – na które ciężko pracowali rolnicy dostawcy mleka, wszyscy pracownicy Spółdzielni i Rada Nadzorcza, a ja miałam wielką przyjemność w ich imieniu odbierać tak znaczące wyróżnienie.