W dniu 29-07-2021r w Belwederze odbyła się Jubileuszowa Gala 30-Lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP. Honorowy Patronat nad Galą 30-lecia konkursu objął … Continue reading „Jubileuszowa Gala 30-lecia Agroprzedsiębiorca RP”

W dniu 29-07-2021r w Belwederze odbyła się Jubileuszowa Gala 30-Lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP. Honorowy Patronat nad Galą 30-lecia konkursu objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, którego na uroczystości reprezentował podsekretarz stanu Pan Ryszard Kamiński.
Kancelarię Prezydenta RP reprezentował sekretarz stanu Pan Adam Kwiatkowski oraz Jan Krzysztof Ardanowski, szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Andrzeja Dudy .W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych – szczebla centralnego, wojewódzkiego i gminnego, reprezentanci organizacji rolniczych, doradztwa rolniczego i nauki oraz mediów.
Celem konkursu Agroprzedsiębiorca jest: wyłanianie, nobilitowanie i promowanie najlepszych polskich rolników i agrofirm.
Laureatką w kategorii Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP została wieloletnia Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej     w Hajnówce Pani Wiera Pawluczuk .
Nagrodą w konkursie był szyszak , dyplom oraz pamiątkowy medal.
Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście mogli degustować sery żółte naszej produkcji: Carski, Wędzony Puszczyk oraz Oko na Żubra.