Dzięki inwestycjom oraz zaangażowaniu załogi i Zarządu OSM wytwarzamy produkty o uznanej wysokiej jakości, czego potwierdzeniem są wyróżnienia i nagrody w ogólnokrajowych konkursach jakości. Nasze główne osiągnięcia na tym polu to: